Mr Imi (Imrich) Sde – Or (Lichtenfeld), de vermaarde Israelische grootmeester (1910 – 1998), was de oprichter van Krav Maga.Als gevolg van zijn kennis en zijn persoonlijkheid, werd grootmeester Imi gezien als een levende legende door zijn leerlingen en medewerkers die hem respecteerden en bijna als Goeroe zagen. Hij ontwikkelde een modernezelfverdedigingsdiscipline dat de kenmerken van zijn persoonlijkheid weergeeft alswel de gebeurtenissen dieplaatsvonden in zijn boeiende leven. Net als Imi zelf, is de Krav Maga methode logisch, intuitief, direct, maar vooral ook gevoelig en menselijk. Imi Sde – Or gebruikte zijn uitzonderlijke kennis van het menselijk lichaam en de beweging daarvan om tot een ander systeem van zelfverdediging te komen. Zijn veelvuldige, persoonlijke ervaringen met vijandige situaties en zijn kennis van verscheidende vechtsystemen (inclusief worstelen en boksen, sporten waarin hij uitblonk tijdens zijn jeugd), zijn op een vernuftige manier doorgedrongen tot Krav Maga.Dit vechtsysteem werd ontwikkeld, getest en verbeterd gedurende Imi’s lange carriere bij de Israelische defensiemacht, en later aangepast voor de burger. Ondanks zijn woeste voorkomen, was grootmeester Imi nooit een strijdlustig mens en streefde hij altijd vrede na, hetgeen hij beschouwde als de hoogste verworvenheid. Hij vertelde zijn leerlingen altijd dat het essentieel was om uit te munten in hun Krav Maga training op een dusdanige manier dat ze geen uitzonderlijke of onnodige kracht hoefden te gebruiken, zelfs niet in levensbedreigende situaties. Zijn grootste wens was dat het lesgeven in Krav Maga zou resulteren in een internationaal broederschap onder de beoefenaars, dat het haat en nijd zou overbruggen. Hoewel Krav Maga oorspronkelijk werd ontwikkeld voor het Israelische leger, is deze vorm van zelfverdediging aangepast om ook te voldoen aan de behoeften van de burgers. De grondlegger wijdde zijn leven aan het creeren van een systeem dat iedereen, jong en oud, man en vrouw, kan gebruiken om zichzelf of hun metgezellen te verdedigen als ze worden geconfronteerd met een gewelddadige aanval. Dit systeem werd zorgvuldig ontwikkeld zodat de effectiviteit ervan niet afhankelijk is van fysieke kracht. Deze eenvoudig toe te passen, natuurlijke technieken, gecombineerd met logisch geconstrueerde verdedigingstactieken, vormen een zelfverdedigingssysteem dat wordt gekenschetst door eenvoud, dit is feitelijk het grote geheim achter de effectiviteit van Krav Maga.